top of page

POCUS for Interns

  • 16Weeks
  • 25Steps

ההרשמה לקורס מבוצעת דרך המחוז

ברוכים הבאים לסדנת העל-קול לסטאז'רים בסורוקה! לפניכם חלוקה ל-4 נושאים, בהתאם למפגשי הקורס. לפני כל מפגש יש לצפות בהרצאות המופיעות תחת הכותרת המתאימה. בהצלחה!

תקציר הקורס

Share

Already a participant? Log in

bottom of page